Courses

Course title:Psychiatric rehabilitation
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Nursing and Midwifery
Course code:UOM / 0IPRS
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Seminar 11 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět poskytne posluchačům základní přehled v oblasti psychiatrické rehabilitace. Student se seznámí s metodami psychiatrické rehabilitace a s možnostmi jejich využití s ohledem na potřeby pacientů s konkrétní duševní poruchou. Zároveň získá přehled o tvorbě a realizaci rehabilitačního plánu. Na základě teoretických vědomostí a praktických dovedností bude student schopen pracovat se silnými stránkami klienta a rozvíjet jeho dovednosti, orientovat se na přítomnost, vybrat a použít metody psychiatrické rehabilitace s ohledem na potřeby klienta a zkoordinovat a nabídnout klientovi služby dostupné v komunitě.