Courses

Course title:Nursing Care for Mentally-ill Patients 2
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Nursing and Midwifery
Course code:UOM / 0I2P4
Credits:6
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Semester], Seminar 8 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (G); Mgr. Barbora Adamčíková
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět poskytne posluchačům základní přehled o specializované ošetřovatelské péči o pacienty se závislostí, s úzkostí, s poruchou osobnosti, s vrozenou poruchou intelektu, se sexuální poruchou, s poruchou příjmu potravy, pacienty a rodiče v rámci dětské a dorostové psychiatrie. Seznámí s používanými hodnotícími technikami, způsobech posouzení potřeb pacientů i pečovatelů, stanovením ošetřovatelských problémů, sestavením plánů ošetřovatelských intervencí, zvláštnostech edukace a poradenství u jednotlivých okruhů duševních poruch. Na základě teoretických vědomostí a praktických dovedností připravit studenty k plánování komplexní specializované ošetřovatelské péče u nemocných se závislostí, s úzkostí, s poruchou osobnosti, s vrozenou poruchou intelektu, se sexuální poruchou, s poruchou příjmu potravy, pacientů a rodičů v rámci dětské a dorostové psychiatrie