Courses

Course title:Anatomická pitva I.
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Institute of Anatomy
Course code:UAN / UAN1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. MVDr. Mária Miklošová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je teoretické i praktické zvládnutí topografické anatomie končetin a zad. Rozšířit portfólio získaných teoretických znalostí o uspořádání krajin, prostoru lidského těla a vzájemných vztahů jednotlivých anatomických útvarů se zaměřením na využití v klinické medicíně. Zdokonalit praktické dovednosti při práci s chirurgickými nástroji a zvládnout preparační techniky.