Courses

Course title:Czech Post-1945 Literature 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Literature and Literary Criticism
Course code:KCL / CLI5Y
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Studenti poznávají v rámci přednášek události, osobnosti a díla české literatury, literární historie, literární vědy, souvislosti mezi nimi od čtyřicátých až do počátku 60. let XX. století. Semináře jsou provázány s událostmi, osobnostmi a díly, které jsou promýšleny v rámci přednášek. V tematicky zaměřených seminářích studenti na základě výkladu kontextu, analýzy konkrétního literárního díla (kombinace čtení a analýzy dobového textu, výkladu učitele, samostatného výkladu - výstupu studenta, diskuse) hlouběji poznají klíčové okamžiky, autory, díla, poetiky v české literatuře od 40. let XX. stol. na práh 60. let XX. století.