Courses

Course title:Actual methodological approaches and contemporary art theory
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Art History and Cultural Heritage
Course code:KDU / 5AMET
Credits:20
Semester:Winter
Level of study:Ph.D.
Format of study:Seminar 6 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je poskytnout studentům jak strukturovaný přehled moderních a současných metodických přístupů k uměleckému dílu, tak inspirovat k samostatnému myšlení a snaze nejen o pochopení a interpretaci konkrétního uměleckého díla, ale také pluralitního charakteru současného umění i umělecké teorie a obecně fundamentálních změn ve vnímání a interpretaci umění 20. a 21. století.