Courses

Course title:Camera
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2KAME
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská; Mgr. Vladimír Mráz
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je uvést studenty do metodiky natáčení digitální kamerou se zaměřením na výtvarné kvality filmového obrazu.