Courses

Course title:History of Modern Art 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2DMU1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení sleduje vývoj výtvarného umění od poloviny 19. století do 1. světové války. Zaměřuje se na střet tradice a inovace, překonání iluzionistické koncepce umění v malířství a sochařství konce 19. století, zároveň však nahlíží posilující autonomii uměleckého díla a jeho vyvázaní z tradičních funkcí ve smyslu Kantovy "účelnosti bez účelu" jako symptom budoucí krize obrazu. Předmět podává průřez napříč spektrem nejvýznamnějších výtvarných směrů konce 19. a počátku 20. století a hledá jejich zakotvení v dobovém myšlení. V jednotlivých lekcích klade důraz na postižení základních morfologických a obsahových aspektů, včetně přiblížení sociopolitického, ideologického, vědeckého a hospodářského kontextu.