Courses

Course title:Art History of Post - 1945 6
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 2DJA6
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek seznamující v průřezu s aktuálním děním na evropské, resp. světové výtvarné scéně, s aktivitami významných galerií a muzeí moderního a současného umění, případně s jejich recentními výstavními projekty. Přehlídky soudobého výtvarného umění v Evropě (benátské bienále, Documenta v Kasselu, Skulpturprojekte v Münsteru, ...). Aktuality z dění na naší současné umělecké scéně v konfrontaci s Evropou - významné výstavní projekty a mezinárodní výroční přehlídky, bienále, ...