Courses

Course title:History of Photography 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 2DFO2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Student by měl získat základní orientaci v české fotografii od počátku do druhé světové války a to s ohledem na základní kontext dějin techniky fotografie a dějin umění obecně.