Courses

Course title:Art Photography 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1VFO4
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. (G); MgA. Imrich Veber
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Osvobozování fotografické tvůrčí práce. Porozumění role fotografie v prezentaci uměleckého díla. Seznámení s rolí fotografie ve výtvarném umění. Reflexivní deník.