Courses

Course title:Photography Plein-air
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1TPF1
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. (G); MgA. Imrich Veber
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je plenérové soustředění rezidenčního typu. Studenti jsou postaveni před výzvu omezených možností a prostředků. Řeší tak téma jistého omezení a potřeby spolupráce. Reagují na nový prostor, město, krajinu. Cvičí se v improvizaci, pozorování a citlivém reagování na prostředí i vzniklou situaci. Téma práce je určeno s ohledem na dané místo. Závěrečným výstupem je prezentace/výstava prací v místě konání plenéru, nebo z místa konání plenéru, dle možností.