Courses

Course title:General Technology 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1TEC3
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Petr Lysáček (G); Mgr. Martin Egert
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Motto: ,,Střídmý technolog vítězí." Praktická výuka ovládání základních vizuálních komunikačních technologií - strojů. Počítač, video - magnetické , digitální - střih, zvuk, mix, flash - animace, digitální obraz - technologie tisku. ,, Permanentní sledování vývoje techniologií."