Courses

Course title:Writing 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1PSM4
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Katarína Jamrišková
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Teoretická část předmětu navazuje na získané znalosti o vývoji písma z hlediska jeho historie a způsobu rozmnožování textu. Zabývá se vznikem tiskových technologií a tvorby tiskového písma v průběhu 19. a 20. století. Znalostí současných tiskových technologií v návaznosti na praktickou část výuky, kde je cílem předmětu zvládnutí práce s písmovým znakem v některých vybraných žánrech grafického designu. Výuka v jednotlivých cvičeních se zabývá řešením grafických úkolů, je podpořena odbornou diskusí a konzultacemi s odborníky z praxe a vyučujícím.