Courses

Course title:Plein-air
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1PKD
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem modulové výuky předmětu Plenérová tvorba Ateliéru knižní design v bakalářském studijním programu je seznámení studentů s novým prostředím, o kterém získávají studenti základní orientaci prostřednictvím informací jak na webových stránkách, tak i dostupnou literaturou před zahájením výuky. Plenérová tvorba je tematicky zaměřena místem, jeho historií a krajinou. Formou studijní kresby, malby a fotodokumentace studenti mapují prostor a vytvářejí své výtvarné vizuální zdroje, jež mohou dále rozvíjet v ateliérové tvorbě v průběhu semestru. K těmto účelům slouží jak klasické výtvarné prostředky, tak záznamová média (kamera, digitální fotoaparát, tablet a přenosný počítač). Výstupem týdenního plenérového soustředění je veřejná prezentace, výstava vzniklých prací buď v místě samotném (podle daných možností) nebo následně ve školním prostředí.