Courses

Course title:French Grammar 4
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1GR4F
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Gramatika 4 navazuje na kurz Gramatika 3 a je zaměřen na aktivní zvládnutí gramatických pravidel a syntaktických jevů specifikovaných v Obsahu předmětu. Cílem předmětu je upevnění morfologických, syntaktických a lexikálních struktur jazyka a jeho gramatických kategorií, automatizovaná produkce samostatných projevů bez systémových chyb.