Courses

Course title:French Grammar 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1GR1F
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Gramatika 1 je zaměřen na aktivní zvládnutí základních gramatických pravidel, včetně fonetiky a pravopisu, a jazykových jevů specifikovaných v Obsahu předmětu. Cílem předmětu je upevnění základních struktur jazyka a jeho gramatických kategorií a dosažení automatizované produkce samostatných jazykových projevů bez systémových chyb.