Courses

Course title:Digital processing of images and digital technology 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1DZO3
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Bližší seznámení s problematikou komplexního zpracování audiovizuálního díla. Podrobnější rozbor problematiky tvorby a užití video a audio formátů. Osvojení si pokročilejší práce v kompozičním programu Adobe After Effects (AE). Osvojení si základů práce v programech Adobe Premiere (AP) a Adobe Audition (AA). Vytvoření a prezentace komplexního audiovizuálního díla.