Courses

Course title:Art History of Post - 1945 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJA2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek sledující vývoj evropského a amerického výtvarného umění od 60. let 20. století. Abstraktní kontra figurativní směřování v malířství a sochařství. Informální tendence v evropském umění 50. a 60. let střídané nástupem pop-artu.. Hlavní osobnosti pop-artu v Evropě (R. Hamilton, E. Paolozzi). Výrazné osobnosti - předchůdci pop-artu v USA (R. Rauschenberg, J. Johns). Hlavní představitelé amerického pop-artu (A. Warhol, R. Lichtenstein, T. Wesselmann, J. Rosenquist, C. Oldenburg, E. Ruscha, ...). Neodadaistické tendence v Evropě - Noví realisté ve Francii (Y. Klein, J. Tinguely, N. de Saint Phalle, D. Spoerri, Arman, ...). Kinetické umění a op-art (A. Calder, V. Vasarely, J. R. Soto, ...).