Courses

Course title:Chapters on History of Czech Visual Art II.
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DCE2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení zabývající se nejdůležitějšími výtvarnými směry, které formovaly vývoj výtvarného umění v českých zemích v době mezi dvěma světovými válkami. Nabízí průřez tvorbou členů významných uměleckých uskupení (Skupina výtvarných umělců, Tvrdošíjní, Devětsil, Skupina surrealistů v ČSR) včetně medailonů vybraných uměleckých osobností (F. Kupka, B. Kubišta, E. Filla, O. Gutfreund, J. Šíma, J. Štyrský, Toyen, V. Makovský, H. Wichterlová, Z. Pešánek, ...).