Courses

Course title:English language 2
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine
Course code:AUM / 0IAKQ
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 3 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Jana Vavrošová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem cvičení je prohloubit u studentů komunikační a prezentační dovednosti v angličtině, aby mohli vést běžný rozhovor na dané, předem připravené odborné téma. Studenti si během cvičení zdokonalí konverzaci v jazyce tak, aby byli schopni konverzace s pacienty/klienty a odbornou veřejností. Pro stimulaci mohou být použity nejrůznější texty či audiovizuální pomůcky. V průběhu kurzu si budou sami studenti vybírat konverzační témata a podílet se tak na náplni hodin. Závěrem bude konverzace každé dvojice studentů kdy se pokusí zapojit své spolužáky do diskuse na vybrané téma. Náplň kurzů bude průběžně upravována dle profilu absolventa a potřeb studentů.