UO

Radim Lipina

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Room, floor, building: X 0, Building X
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Surgical Studies (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 375 454
E-mail:
Personal website:No record found.Všechny publikace - anglicky

Propionibacterium acnes biofilm is present in intervertebral discs of patients undergoing microdiscectomy. PLOS ONE. 2017, č. 12, ISSN 1932-6203.
Lipina, R. a Krejčí, T. Chirurgická léčba hydrocefalu u dospělých. Neurologie pro praxi. 2016, roč. 17, s. 224-227. ISSN 1213-1814.
Krčík, T., Buzrla, P., Křivánková, K., Lipina, R. a Smrčka, M. Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA. CESK SLOV NEUROL N. 2016, roč. 2016, č. 79, s. 300-306. ISSN 1210-7859.
Lipina, R., Kaleta, E., Rosický, J., Golová, Š. a Chlachula, M. Orteza kranialna jako metoda leczenia deformacji pozycyjnych. Nowa pediatria. 2016, roč. 2016, s. 153-159. ISSN 1731-2523.
Capoor, M. N., Ruzicka, F., Machackova, T., Jancalek, R., Smrcka, M., Schmitz, J. E., Hermanova, M., Sana, J., Michu, E., Baird, J. C., Ahmed, F. S., Maca, K., Lipina, R., Alamin, T. F., Coscia, M. F., Stonemetz, J. L., Witham, T., Ehrlich, G. D., Gokaslan, Z. L. a Mavrommatis, K. et al. Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study. PLOS ONE. 2016, roč. 11, s. 1-12. ISSN 1932-6203.
Večeřa, Z., Hanzlíková, P., Krejčí, T., Lipina, R. a Kanta, M. Současné možnosti in vivo protonové (1H) MR Spektroskopie v diagnostice mozkového abscesu. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2016, roč. 79, s. 294-298. ISSN 1210-7859.
Krejčí, T., Burzla, P., Večeřa, Z., Potičný, S., Krejčí, O., Paleček, T., Křen, L. a Lipina, R. Calcifying Pseudoneoplasm of the Neural Axis - a Case Report. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 568-575. ISSN 1210-7859.
Nowaková, M., Kordoš, P., Hladík, M., Medřická, H., Kaleta, B. E. a Lipina, R. Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty. Pediatrie pro Praxi. 2015, roč. 16, s. 308-311. ISSN 1213-0494.
Mrůzek, M., Paleček, T. a Lipina, R. Chirurgická léčba laterální bederní stenózy perkutánně zavedeným interspinózním implantátem. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 167-171. ISSN 1210-7859.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molekulárně genetické změny u gliomů a jejich vliv na progresi u pacientů s low grade gliomem. In: Celostátní sjezd společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference. Brno. 2015.
Krejčí, T., Mrůzek, M., Večeřa, Z., Krejčí, O., Chlachula, M. a Lipina, R. Předpověď úspěšnosti a selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. Komory. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, č. 4, s. 413-422. ISSN 1210-7859.
Buzrla, P., Cvek, J., Čáp, J., Formánek, M., Chovanec, M., Jirásková, N., Krejčí, T., Lipina, R., Matoušek, P., Mejzlík, J., Vacek, P., Salzman, R., Sičák, M., Žižka, J., Bar, M., Čábalová, L., Čelakovský, P., Česák, T., Dvořáková, J. a Fabčin, J. et al. Endoskopická chirurgie spodiny lební: Mozkové nádory a likvorea. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7311-139-7.
Krčík, T., Lipina, R., Paleček, T., Hrbáč, T. a Smrčka, M. Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku. CESK SLOV NEUROL N. 2014, roč. 77, s. 308-313. ISSN 1210-7859.
Lipina, R., Matoušek, P. a Buzrla, P. Patologie hypofýzy a selární oblasti. ISBN 978-80-7311-139-7.
Krejci, T., Poticny, S., Hrbac, T., Lipina, R., Vecera, Z., Dvořáčková, J. a Palecek, T. Extracranially metastasizing meningiomas. CESK SLOV NEUROL N. 2013, roč. 76, s. 322-328. ISSN 1210-7859.
Krejčí, T., Potičný, S., Hrbáč, T., Lipina, R., Večeřa, Z., Dvořáčková, J. a Paleček, T. Extrakraniálně metastazující meningeomy. CESK SLOV NEUROL N. 2013, roč. 76, s. 322-328. ISSN 1210-7859.
Krejčí, T., Hrbáč, T., Lipina, R. a Paleček, T. Primárně extradurální meningeom prezentující se Garcinovým syndromem - kazuistika. CESK SLOV NEUROL N. 2012, roč. 75, s. 490-493. ISSN 1210-7859.
Matoušek, P., Lipina, R., Komínek, P., Šmehlík, P., Krejčí, T., Syrovátka, J. a Zeleník, K. Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice. Česká a slovenská oftalmologie. 2012, roč. 68, č. 5, s. 200-204. ISSN 1211-9059.
Bar, M., Mikulík, R., Školoudík, D., Czerný, D., Lipina, R., Sameš, M., Choc, M., Novák, Z., Starý, M., Beneš, V., Smrčka, M., Filip, M., Vondráčková, D., Chlouba, V., Suchomel, P., Haninec, P., Brzezny, R. a Juráň, V. Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication. J NEUROL. 2011, roč. 258, s. 1689-1694. ISSN 0340-5354.
Filip, M., Linzer, P., Šámal, F., Lipina, R. a Školoudík, D. Peroperační měření průtoku likvoru pomocí ultrazvuku při dekompresi cervikokraniálního přechodu u Chiariho malformace typu I. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, s. 320-324. ISSN 1210-7859.
Lipina, R., Paleček, T. a Reguli, S. Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy.. CHILDS NERVOUS SYSTÉM. 2007, s. 815-819.


No record found.Accreditation of new doctoral program Neurosciences
Main solverdoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
social hub