UO > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Prevention of Running Injuries
Main solverMgr. Jiří Skýpala
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Floating photocatalyst with synergic adsorption function
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderRámcové programy EU
Statesolved
Development and contemporary state of landscape understanding in the Western Carpathians and east-sudetic mountains in context of man impact and recent natural hazard
Main solverRNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Effect of long-term absence of light on the changes in the cardiovascular, sensory and endocrine system
Main solverRNDr. Pavol Švorc, PhD.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Theoretical aspects of Energetic treatment of Waste and Environment Protection against negative impacts
Main solverprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Period1/2014 - 12/2018
ProviderEnvironmentální centrum ENC, Výzkumná centra MŠMT
Statesolved
Heme: a putative master regulator in trypanosomatids
Main solverdoc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Genomic profile of aberrant plasma cells in patients with multiple myeloma in state of minimal residual disease
Main solverBc. Martina Zátopková
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Economic and social history of chosen Moravian and Silesian localities during the 18th-20th century
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The efficacy of dressings containing honey in treatment of non-healing wounds
Main solverPhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
MultIcultural Care in European Intensive Care Units
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period10/2016 - 9/2018
ProviderÚstav ošetřov. a porodní asistence, Erasmus+
Statesolved
Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period8/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity
Main solverPhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Period1/2017 - 3/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statesolved
Rapid Re-Housing
Main solverMgr. Štěpán Ripka, Ph.D.
Period4/2016 - 3/2018
ProviderFakulta sociálních studií, Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Statesolved
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2017 - 3/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statesolved

1234

social hub