FAQ

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
Czech Republic

  
cz   en


Calendar of events

University of Ostrava


Filter by:
part of title:
type of event:
period
ikona cal
 - 
ikona cal
   

Planned events (CONFERENCE)

 
ltw.gifprevious 1 2 nextgt.gif
records per page: 5, 20, 50, 100, 200, all  |  summary view  |  hide advanced option


Konference Učíme nadané žáky II
date: 22. 04. 2014
organized by:Department of Special Pedagogy (Pedagogical Faculty UO),
Department of Education and Adult Education (Pedagogical Faculty UO)
contact:ostravanadanym2014@email.cz
web: pdf.osu.cz/kpg/index.php?id=11633
Studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
date: 24. 04. 2014
start:09.10
place:učebna G414 (Building G)
organized by:Department of Czech Language and Literature with Didactics (Pedagogical Faculty UO)
web: pdf.osu.cz/kcd/index.php?id=11913
IV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
date: 28. 04. 2014
place:Building ZZ
organized by:Faculty of Medicine UO
web: lf.osu.cz/index.php?id=11745
Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií - závěrečná konference projektu (VEDTYM)
date: 29. 04. 2014
start:08.00
end:16.30
place:aula OU (Building B)
organized by:Faculty of Social Studies UO
contact:monikapuntikhurtikovapečenáčosupuntikcz
web: fss.osu.cz/index.php?id=11911
Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 2014
date: 06. 05. 2014
organized by:Faculty of Science UO
web: prf.osu.cz/index.php?id=11735
Mezinárodní vědecká konference Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
date: 06. 05. 2014 - 07. 05. 2014
place:prostory Filozofické fakulty OU
organized by:Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts UO),
Department of Philosophy (Faculty of Arts UO)
web: ff.osu.cz/index.php?id=11613
Konference Společnou cestou
date: 06. 05. 2014 - 07. 05. 2014
place:aula OU (Building B)
organized by:Faculty of Social Studies UO,
Slezská diakonie
contact:cestouspolecne@email.cz
web: fss.osu.cz/index.php?id=11872
7. ročník konference s mezinárodní účastí Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
date: 14. 05. 2014 - 15. 05. 2014
organized by:Department of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine UO)
web: konference.osu.cz/globalprob/
21. Celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
date: 16. 05. 2014 - 18. 05. 2014
place:Hotel Reoneo, Vernířovice u Šumperka
organized by:Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví,
Department of Pedagogy of Pedagogical and School Psychology (Pedagogical Faculty UO),
Katedra psychologie (FF UK v Praze),
Ústav sociálního lékařství (LF UK v Hradci Králové)
contact:email: bohumilpuntikkoukolapečenáčosupuntikcz, mobil: 777 675 760
web: pdf.osu.cz/kpe/index.php?id=11919
JANÁČKIANA 2014
date: 29. 05. 2014 - 30. 05. 2014
place:Building B
organized by:Department of Musical Education (Pedagogical Faculty UO)
web: pdf.osu.cz/khv/index.php?id=11739
Mezinárodní vědecká konference „Via viatoresquaerit. Mobilita společnosti v dějinách zemí Vyšegrádské čtyřky“
date: 29. 05. 2014 - 30. 05. 2014
place:Gdyně, Polsko
organized by:VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts UO)
web: ff.osu.cz/viv/index.php?id=11761
Mezinárodní vědecká konference Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem
date: 12. 06. 2014
place:v prostorách Katedry filozofie FF OU, Reální 5, 701 03 Ostrava
organized by:Department of Philosophy (Faculty of Arts UO)
web: ff.osu.cz/kfi/index.php?id=11917
International scientific conference of doctoral candidates "The City And The Newcomers: Adaptation Of An Individual And A Group"
date: 13. 06. 2014
place:banketní místnost budovy FF OU
organized by:Department of History (Faculty of Arts UO),
Art History (Faculty of Arts UO)
web: conferenceuo.naproti.cz/
Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech / IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny
date: 18. 06. 2014 - 20. 06. 2014
place:Rožnov pod Radhoštěm
organized by:Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o.,
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP,
Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine UO),
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,
České centrum EBHC: afiliované centrum JBI Adelaide,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
web: www.mnof.cz/centrum-hyperbaricke-mediciny--1061.html
Therapeutic Drug Monitoring, Personalised Pharmacotherapy - European Conference
date: 28. 08. 2014 - 30. 08. 2014
place:Praha
organized by:Česká společnost klinické farmakologie,
Faculty of Medicine UO
contact:info@tdm2014.eu
web: www.tdm2014.eu
ICTE 2014
date: 09. 09. 2014 - 11. 09. 2014
place:Rožnov pod Radhoštěm
organized by:Department of Information and Comunication Technologies (Pedagogical Faculty UO)
contact:ictepečenáčosupuntikcz, ictePhDpečenáčosupuntikcz
web: konference.osu.cz/icte
Parémie národů slovanských VII - Parémie včera a dnes
date: 17. 09. 2014 - 18. 09. 2014
place:FF OU
organized by:Department of Slavonic Studies (Faculty of Arts UO)
web: ff.osu.cz/ksl/index.php?id=11902
XII. Ostravské traumatologické dny 2014
date: 08. 10. 2014 - 10. 10. 2014
place:ROŽNOV p. Radhoštěm
organized by:Institute of Emergency Medicine (Faculty of Medicine UO)
web: lf.osu.cz/umk/index.php?id=11981
Konference Psychologické aspekty pomáhání
date: 04. 11. 2014 - 05. 11. 2014
organized by:Department of Psychology (Faculty of Arts UO)
web: konferencepomahani.osu.cz
The Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel
date: 06. 11. 2014 - 08. 11. 2014
place:Centrum výzkumu odborného jazyka FF OU
description:This conference is organized by the University of Ostrava’s Centre for the Research of Professional Language / Zentrum für Fachsprachenforschung, which was set up in 2011 to coordinate a team of linguists researching professional communication in the English and German languages. The November 2014 conference aims to provide a forum for linguists to present their research exploring the vast, varied and developing area of professional discourse – sharing ideas and discussing their findings, methods, and future plans. The work of the Ostrava Centre draws on both German and English approaches to linguistic research; these distinct traditions interact, complement and enrich each other to provide valuable new insights into the rapidly changing landscape of professional language and discourse.
organized by:Centre for the Research of Professional Language (Faculty of Arts UO),
Department of German Studies (Faculty of Arts UO)
contact:professionaldiscoursepečenáčosupuntikcz
fachsprachenforschungpečenáčosupuntikcz
web: konference.osu.cz/professionaldiscourse/


ltw.gifprevious 1 2 nextgt.gif

© University of Ostrava 2006 - 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, Czech Republic
phone: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: infopečenáčosupuntíkcz, podatelnapečenáčosupuntíkcz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | RSS | Technical Contact