UO

František Kowolowski

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. MgA. František Kowolowski
Room, floor, building: P 107, Building P
Position:Dean
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Painting (Faculty of Fine Arts)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 2901
+420 553 46 2971
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Kowolowski, F. Profesor wizytujacy: Hostující profesor na katedře malby a sochy, ASP ve Wroclawi. 2017.

Všechny publikace - anglicky

Kowolowski, F. Profesor wizytujacy: Hostující profesor na katedře malby a sochy, ASP ve Wroclawi. 2017.
Kowolowski, F. akad. mal. Milan Hnat, ArtD / Oponentský posudek habilitační práce: ?Vnitřní model, pluralita jazyků? (soubor uskutečněných děl od roku 2000). 2016.
Kowolowski, F. Jan Krtička: Jako Rašómon. 2016.
Kowolowski, F. MgA. Tomáš Vaněk / Oponentský posudek habilitační práce: "PARTICIPY 1999 - 2016". 2016.
Kowolowski, F. Mgr. Jana Musilová: Reflexe současného umění ve veřejném prostoru jako prostředek rozvíjení vizuální gramotnosti u studentů středních škol. 2016.
Kowolowski, F. Radek Horáček - Umění bez revolucí?: uspořádání přednášky. 2016.
Kowolowski, F. redakční rada Artlist: Databáze současného umění Artlist. 2016.
Kowolowski, F. a Sedláčková, L. Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström: tvorba. 2016.
Kowolowski, F. a Sedláčková, L. Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström: tvorba. 2016.
Kowolowski, F. Zbigniew Romańczuk / Workshop: Jedinečnost obrazu ? digitální technologie a jejich důsledky ve způsobu výroby nových vizuálních jevů. 2016.
Kowolowski, F. A.K.T. - V.: MEZI REALITOU A FIKCÍ II V. mezinárodní festival performance artu. 2015.
Kowolowski, F. A.K.T. - V. MEZI REALITOU A FIKCÍ II. 2015.
Kowolowski, F. A.K.T. - V. MEZI REALITOU A FIKCÍ II / 5. mezinárodní festival performance artu: BETWEEN REALITY AND FICTION II. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák: Situace, v níž už je opět možné cokoliv. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák - Situace, v níž už je opět možné cokoliv. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák - Situace, v níž už je opět možné cokoliv. 2015.
Kowolowski, F. Diplomky MMXV. 2015.
Kowolowski, F. Diplomky MMXV. 2015.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Diplomky MMXV: Výstava diplomantů 2015 Fakulty umění Ostravské univerzity. 2015.
Kowolowski, F. Epizoda II. - Horizont předmětu: Horizont předmětu. 2015.
Kowolowski, F. FaVU - výstava diplomových prací absolventů FaVU VUT v Brně: akademický rok 2014/2015. 2015.
Kowolowski, F. Jiří černický, Regionální utopie. 2015.
Kowolowski, F. Julia Gryboś a Barbora Zentková - Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová: Teleport. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová - Teleport. 2015.
Kowolowski, F. Markéta Magidová, Poznámky k lyrickým prvkům v konceptualismu Jiřího Valocha. 2015.
Kowolowski, F. Martin Zbojan, Aspekce uměleckého, vědeckého a pedagogického díla. 2015.
Kowolowski, F. Michal Maruška, Multimédia, E-kurz. 2015.
Kowolowski, F. Movement is beautiful. 2015.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Není takového místa. 2015.
Kowolowski, F. Pavel Forman, UŽITEČNÁ SYMBIÓZA: Happy End soužití malby s jinými médii. 2015.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Poetika prostoru. 2015.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Pokoje IV: prezentace ateliérů výtvarných škol. 2015.
Kowolowski, F. Problém temporality v performančním umění. In: Bludný Kámen výstava Čas. Opava: Slezská univerzita - Kulturní dramaturgie. 2015.
Kowolowski, F. Rozšířené pole malby. In: Doprovodné programy. Brno: Dům umění města Brna. 2015.
Kowolowski, F. Shop movies: Olaf Eggers. 2015.
Kowolowski, F. Slza Vítězů: František Pavúček. 2015.
Kowolowski, F. Studijní obor speciální výtvarná výchova na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 2015.
Kowolowski, F. ulia Gryboś a Barbora Zentková - Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet. 2015.
Kowolowski, F. Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet: Julia Gryboś a Barbora Zentková. 2015.
Kowolowski, F. Absolutní pravda: Josef Mladějovský. Ateliér. 2014, roč. 27, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Alotrium (Expanded Performance). 2014.
Surůvka, J., Lysáček, P. a Kowolowski, F. Bratři ve zbrani. 2014.
Kowolowski, F. Co je malba?. 2014.
Kowolowski, F. Diplomky 2014. 2014.
Kowolowski, F., Kuděla, J. a Novotný, L. Diplomky 2014: Výstava diplomantů. 2014.
Kowolowski, F. Diplomky 2014. 2014.
Kowolowski, F. Doposud nebylo dokonalých škol: Ivana Dudková Vojtěch Pochop. In: Doposud nebylo dokonalých škol. Ostrava: Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. s. 103-108.
Kowolowski, F. Experimentální formy v malbě. 2014.
Kowolowski, F. Figurama 14. 2014.
Kowolowski, F. František Kowolowski - FRAGMENTY TERITORIÍ. 2014.
Kowolowski, F. František Kowolowski - Malba2. 2014.
Kowolowski, F. FREUDENTHAL SHOW 2. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Fyzická báseň / Petr Váša: Fyzická báseň. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. 2014.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Several Models Put Together: Constructive unease. In: Constructive unease. 1. vyd. Vienna: Triton, 2014. s. 42-44. ISBN 978-84-943401-9-2.
Kowolowski, F. ?Guangzhou Live 5?, International performance Festival. 2014.
Kowolowski, F. Horizont. 2014.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Horizont. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Igor Przybylski / OSTRAVA BLUE(S): OSTRAVA BLUE(S). 2014.
Kowolowski, F. Imaginace: Úvodní text. In: Diplomky 2013 / 2014. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. s. 5-9. ISBN 978-80-7464-463-4.
Kowolowski, F. Jiří Kovanda: Ještě jsem tu nebyl. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Jiří Kovanda: ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, ROZHLEDNY A MIKROSKOPY. 2014.
Kowolowski, F. Josef Mladějovský. 2014.
Kowolowski, F. Josef Mladějovský: Jsi tak namakaný, že se nevejdeš do dveří. 2014.
Kowolowski, F. a Cseres, J. Keith Rowe: objekty. 2014.
Kowolowski, F. Kurátorství. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Luděk Rathouský a Jiří Franta: Malba 2. 2014.
Kowolowski, F. Mezera: Mladé umění v Česku 1990 - 2014. 2014.
Kowolowski, F. Nebuď složitá. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Nové materiály v malbě / Libor Jaroš: Libor Jaroš. 2014.
Kowolowski, F. a Sikora, P. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. 2014.
Kowolowski, F. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. 2014.
Kowolowski, F. a Sikora, P. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys: Těžký balet. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys - Těžký balet. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys - Těžký balet. 2014.
Kowolowski, F. Oponentský posudek disertační práce Libora Novotného. 2014.
Kowolowski, F. Oponentský posudek habilitační práce Milana Housera. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň: Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň - Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň - Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. 2014.
Kowolowski, F. Piotr Bosacki: Filmy a objekty. 2014.
Kowolowski, F. Punk v české architektuře. 2014.
Kowolowski, F. Rak on Tur: Silvina Arismendi. Ateliér. 2014, roč. 28, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. REVITALIZACE a CE(J)CHOVNA. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi: Rak on Tur. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi - Rak on tur. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi - Rak on tur. 2014.
Kowolowski, F. Umění a architektura jako nástroje budování socialistické kultury.. 2014.
Kowolowski, F. Umění a architektura jako nástroje konstrukce veřejného prostoru v období socialismu. 2014.
Kowolowski, F. Umění. kterému nikdo nerozumí, není umění: Pavelk Tichoň. Ateliér. 2014, roč. 27, s. 3-4. ISSN 1210-5236.
Surůvka, J., Daněk, J., Zet, M., Kowolowski, F., Rozbořil, B., Havlík, V., Chovánková, V., Klodová, L., Kolář, M., Kovanda, J., Mlčoch, J., Palla, M., Ruller, T., Sterec, P. a Šejn, M. Vyprávění. 2014.
Kowolowski, F. Vyprávění. 2014.
Kowolowski, F. Zpřítomnění VIII - Bienále Dolní Kounice 2014 / uvízlé věci. 2014.
Kowolowski, F. ZUKUNST 2014. 2014.
Kowolowski, F. AKCE A REAKCE. In: AKCE A REAKCE (Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově). Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackéh: Fakulta umění Ostravské univerzity. 2013.
Lysáček, P., Surůvka, J. a Kowolowski, F. Bratři ve zbrani. 2013.
Kowolowski, F. Brno Art Open: Na hraně příběhů. In: Koridor. Brno-Ústí nad Labem: Dům umění města Brna / Fakulta umění a Designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. Dům umění města Brna / Fakulta umění a Designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 184-193. ISBN 978-80-7414-652-7.
Kowolowski, F. Bylo Nebylo. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Cena R. Schlattauera / Milan Hajdík. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Cena R. Schlattauera / Pavla Malinová / vítěz ceny. 2013.
Kowolowski, F. CREATIVE HELP Tvůrčí dílny. 2013.
Sadovská, D., Kowolowski, F. a Kuděla, J. Dorota Sadovská, What Is Painting?: What Is Painting?. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / A la recherche de la Boh?me perdue. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Lapis. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Mirage II. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / NÁVRAT / RE: TURN. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Setkání umění v Těšínských Benátkách, Biennale Cieszyn. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Variabil. 2013.
Kowolowski, F. FREUDENTHAL SHOW. 2013.
Kowolowski, F., Kuděla, J. a Černický, J. Jiří Černický: Dolby Malba. 2013.
Kowolowski, F. Kamila Rýparová / Kitchen Stories. 2013.
Surůvka, J., Kowolowski, F., Al-Ameri, W., Almarez, G., Barrubia, L., Bikoro, N. M., Beltrán I Jánes, A., Duan, Y., Chen, Y., He, L., Kalwajtys, A., Neves, G., Rolfe, N., Stampe, J., Szrama, T. a Yit, A. Live Action no. 8. 2013.
Kowolowski, F. Live Action 8, Performance Art Festival, Göteborg. 2013.
Kasalicky, L., Kowolowski, F. a Kuděla, J. Luisa Kasalicky, Luxury goods: Luisa Kasalicky, Luxury goods. 2013.
Kowolowski, F. Lukáš Kovačík, Dominika Koššová, Lenka Martincová, Tereza Obšivačová / A la recherche de la Boh?me perdue. 2013.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Malamut, Festival Performance 2013. 2013.
Lysáček, P., Kowolowski, F. a Surůvka, J. Nová doba. 2013.
Kowolowski, F. Oponentský posudek habilitační práce Daniela Brunovského. 2013.
Kowolowski, F. Problem is Here?, 4+4 dny v pohybu, Mezinárodní festival současného umění. 2013.
Kowolowski, F. Proces. 2013.
Kowolowski, F. Proces. 2013.
Kowolowski, F. Proces/Tereza Obšivačová, Eva Jašková. 2013.
Kowolowski, F. SKOK, The Tales of (Y)our City. 2013.
Kowolowski, F. Skupina Obr. / Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý: Lyrická mezihra. 2013.
Kowolowski, F. Skupina Obr. / Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý: Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý. 2013.
Kowolowski, F. Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013. 2013.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Školy umění. In: Úniková zóna. Ústí nad labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem, 2013. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM. 2013.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM: Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý. 2013.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM: ARTIVISM. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Obšivačová, Eva Jašková, Dominika Koššová, Lenka MartincováSetkání umění v Těšínských Benátkách. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2013, roč. 26, č. 6, s. 3-4. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Tereza Velíková: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková / Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková / Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho: ARTIVISM. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Únik 6: prezentace studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. 2013.
Kowolowski, F. Únik 6 / Šárka Fialová. 2013.
Kowolowski, F. Veřejný prostor a umění. In: umělecké akce ve veřejném prostoru. Západočeská galerie v Plzni: Plzeň město kultury 2015. 2013.
Kowolowski, F. Zdena Kolečková: Lyrická mezihra. 2013.
Kowolowski, F. Zdena Kolečková / Lyrická mezihra: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. 2013.
Kowolowski, F. Artalk / Art (Money). 2012.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. Autorské umělecké projekty realizované současnými umělci a studenty KVV PdF MU v kooperaci s lidmi s mentálním postižením. 2012.
Kowolowski, F. Cieszyn, Kocham Cię z daleka. 2012.
Kowolowski, F. Depositum. 2012.
Kowolowski, F. Depositum, přehled umělecké tvorby, strategií v institucionálním rámci. 2012.
Kowolowski, F. Ephemeral Fixed. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. František Lozinski o.p.s. KDO SE SMĚJE. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. František Lozinski o.p.s. KDO SE SMĚJE, 4+4 DNY V POHYBU. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Cheap Imitation. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Cheap Imitation, Second Hand. 2012.
Kowolowski, F. Ilona Németh: Identita prostoru. 2012.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Industria. 2012.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla: Anonymous. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 7-8. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla: Anonymous. 2012.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla - Anonymous: Tabuizace. 2012.
Kowolowski, F. Kanáři v dole. 2012.
Kowolowski, F. Na houby / for John Cage. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Ostrava Art 2012. 2012.
Kowolowski, F. Pecha Kucha Night vol. 7. 2012.
Kowolowski, F. Peter Rónai / Rónai Péter: Peter Rónai - Monografie. In: Externí paměť. Bratislava: FO ART, s.r.o., 2012. s. 98-101. ISBN 978-80-88973-82-9.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn: Code Gigas. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 7-8. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Code Gigas: Anonymous. 2012.
Kowolowski, F. Petra Feriancová: Studie k druhému plánu. 2012.
Kowolowski, F. Petra Feriancová - Studie k druhému plánu: Infowarland. 2012.
Kowolowski, F. Radovan Čerevka: Infowarland. 2012.
Kowolowski, F. Radovan Čerevka - Infowarland: Záznamy přítomnosti. 2012.
Kowolowski, F. RE:ACTIVE. 2012.
Kowolowski, F. Richard Loskot. 2012.
Kowolowski, F. Richard Loskot: Záznamy přítomnosti. 2012.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Umění pro politiky. 2012.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Úniková zóna. In: Školy umění. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Úniková zóna: Tabuizace. 2012.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Úniková zóna. 2012.
Kowolowski, F. Vratká sdělení. 2012.
Kowolowski, F. AmoYA. 2011.
Kowolowski, F. Area code. 2011.
Kowolowski, F. Block Csoport, Sándor Dóró, Zoltán Katona, Árpád ?Pika? Nagy, István Nayg, Tibor Palkó, Zoltán Sebestyén: Second Hand,. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU: To, co zde bude popisováno, není tím, co zde bude viděno. In: To, co zde bude popisováno, není tím, co zde bude viděno. Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2011. s. 1-2. ISBN 978-80-7368-690-1.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011: výstava. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011. 2011.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Edice 5. In: Prezentace ateliéru Malby 2. Valašské Meziříčí: Rozvojová agentura Via. 2011.
Kowolowski, F. ERASMUS TEACHING PROGRAMME: ASP Wroclaw. 2011.
Kowolowski, F. František Kowolowski, To poznáš až budeš starší. 2011.
Kowolowski, F. František Kowolowski, Vratká sdělení. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011: Perforrmance art festival. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011: Volání na poušti. In: Volání na poušti. Polsko: mazowieckie centrum sztuki współczesnej ?elektrownia?, Radom, PL; Dům umění města Brna, CZ, 2011. s. 15-18. ISBN 978-83-62140-72-5.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011: Global Communication festival 2011, Brno. -. 2011, roč. 3, č. 5, s. 42-44. ISSN 2080-413X.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL: Perforrmance art festival. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL. 2011.
Kowolowski, F. Jan Nálevka: tečka. 2011.
Kowolowski, F. Jan Nálevka. 2011.
Kowolowski, F. Jan Nálevka: tečka. In: Jan Nálevka. Ostrava: CKV Moravská Ostrava, 2011. CKV Moravská Ostrava, 2011. s. 1-2.
Kowolowski, F. Jiří Thýn: In other words. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn: In other words. In: Jiří thýn, In other words. Brno: Dům umění města Brna, 2011. Dům umění města Brna, 2011. s. 1-2.
Kowolowski, F. Jiří Thýn. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn, In other words. 2011.
Kowolowski, F. Kukačka. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky: Luxury goods. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky: Luxury goods. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky, Luxury goods. 2011.
Kowolowski, F. Malamut. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout: Politika je Život je Umění / retrospektíva. In: Milan Kohout (*1955), Politika je Život je Umění / retrospektíva. Brno: Dům umění města Brna, 2011. Dům umění města Brna, 2011. s. 3-4.
Kowolowski, F. Milan Kohout: Politika je Život je Umění / retrospektíva. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout, Politika je Život je Umění / retrospektiva. 2011.
Kowolowski, F. Ostrava Now!: Videopráce z Ostravy. 2011.
Kowolowski, F. Ostrava Now!. 2011.
Kowolowski, F. Ostrawa Now!: Videopráce z Ostravy. In: Ostrava Now!. Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2011. Galerie výtvarného umění v Chebu, 2011. s. 3-4.
Kowolowski, F. Pavel Korbička, Leona Vítková: Akustické obrazy. 2011.
Kowolowski, F. Pavel Korbička, Leona Vítková, Akustické obrazy. 2011.
Kowolowski, F. Tablica / Board. 2011.
Kowolowski, F. TO PERCEIVE IN THE DARKNESS OF THE PRESENT. 2011.
Kowolowski, F. VI. Nový zlínský salon 2011. 2011.
Kowolowski, F. 10. KONKURS GEPPERTA: Co robi malarz?. 2011.
Kowolowski, F. 4+4 v pohybu. 2011.
Kowolowski, F. Akce Z. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Art plenér 2010. In: Art plenér 2010. Těchobuz: Fakulta umění OU. 2010.
Kowolowski, F. Dlouhé vedení. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Edice 5. 2010.
Kowolowski, F. Esprit-vakuum-esence: Mikulovské výtvarné sympozium - Dílna 2010. Ateliér. 2010, roč. 20, č. 21/2010, s. 5-6. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine. 2010.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine: katalogový list. In: Gregor Eldarb - Eight or Nine. Ostrava: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, 2010. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, 2010. s. 1-2.
Kowolowski, F. grenzART, Oberland Performance Art Festival. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Hody. 2010.
Kowolowski, F. Jakub Lipavský / Vojtěch Míča - Obvyklí přítomní. 2010.
Kowolowski, F. Jakub Lipavský / Vojtěch Míča - Obvyklí přítomní: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. Jiří Franta & David Böhm / Nevzpomínat na budoucnost - Skutečná představa. 2010.
Kowolowski, F. Jiří Franta & David Böhm / Nevzpomínat na budoucnost - Skutečná představa: výstava. 2010.
Kowolowski, F. Juraj Jakubčiak: Juraj jakubčiak, text do katalogu. In: Juraj Jakubčiak 2007-2010. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2010. s. 4-5. ISBN 978-80-87405-01-7.
Kowolowski, F. Kukačka, umění ve veřejném prostoru. 2010.
Kowolowski, F. Lukáš Hájek - Instalace: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. Mahler, Mahler. 2010.
Kowolowski, F. Mikulov Art Symposium ?Dílna? 2010, 17. ročník. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna: skupinová výstava studentů Fakulty umění OU. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out. 2010.
Kowolowski, F. Protimluv, performance. 2010.
Kowolowski, F. The Artist in the (Art) Society. 2010.
Kowolowski, F. The Artist in the (Art) Society. 2010.
Kowolowski, F. VI. Bienále ?Zpřítomnění? 2010. 2010.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Zvuk - tělo - obraz. 2010.
Kowolowski, F. 100 let Domu umění města Brna: Galerie G99 - stěna. 2010.
Kowolowski, F. 100 let Domu umění města Brna / G99 1999-2010 - stěna. 2010.
Kowolowski, F. AKT 4: Performance Art Festival 09. 2009.
Kowolowski, F. ?Aktualizacja.cz?, Photomonth in Krakow Festival 2009. 2009.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. ?Aktualizacja.cz?, Photomonth in Krakow Festival 2009. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. AKT4, Performance Art Festival. 2009.
Kowolowski, F. Autonomní zóny Petra Lysáčka: Flash Art. Autonomous zone Petr Lysáček. 2009, roč. 4, č. 14/2009, s. 64-65. ISSN 1336-9644.
Kowolowski, F. Daniela a Linda Dostálková - Die wohnung. 2009.
Kowolowski, F. Daniela a Linda Dostálková - Die wohnung. 2009.
Kowolowski, F. Die wohnung. In: die wohnung. Ostrava: CKV Ostrava, Sokolská 26, 2009. CKV Ostrava, Sokolská 26, 2009. s. 2-2.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt: (výběr z díla). 2009.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt, výběr z díla. 2009.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt, výběr z díla. 2009.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09. 2009.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09. 2009.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09: sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. In: Formáty transformace 89-09. Brno: Dům umění města Brna, 2009. s. 8-9. ISBN 978-80-7009-157-9.
Kowolowski, F. Formáty Transformace 89 09, sedm pohledů na českou a slovenskou identitu. 2009.
Kowolowski, F. Formáty Transformace 89-09: sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. 2009.
Kowolowski, F. Global Communication, International confrontation of Art Performance. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar - Instalace: Instalace. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta a David Böhm - Z ničeho nic: Instalace, kresby, obrazy, fotografie. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta, David Böhm - Z ničeho nic. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta, David Böhm - Z ničeho nic. 2009.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video. 2009.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video. 2009.
Kowolowski, F. Kick Start young dutch video: mladé holandské umění. 2009.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz: Autonomní zóny Petra Lysáčka. In: autonomní zony Petra Lysáčka. Ostrava: GVUO Ostrava, 2009. s. 6-7. ISBN 978-80-85091-98-4.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz. 2009.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Malamut 2009, Mezinárodní festival performance. 2009.
Kowolowski, F. Maliřská dílna Albertovec 2009. 2009.
Kowolowski, F. Medium kurátor, Role kurátora v současném českém umění. In: Umělec je záchytným bodem organizovaných komplexů a traumat. Praha: Agite/Fra, 2009. s. 98-107. ISBN 9-788086-863344.
Kowolowski, F. Mirage. 2009.
Kowolowski, F. Next wave, Kontejnery umění. 2009.
Kowolowski, F. Ostrava?. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - alles wird gut. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - alles wird gut. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - Alles wird gut. 2009.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out. 2009.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov. 2009.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov. 2009.
Kowolowski, F. 10th Open International performance Art Festival, Bejing. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. 2 Biennale sztuki w Katowicach. 2009.
Kowolowski, F. Aloha Ovar Nuova. 2008.
Kowolowski, F. Aloha Ovar Nuova. In: Je zde něco špatně?. Praha: Galerie Václava Špály, 2008. Galerie Václava Špály, 2008. s. 3-3.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. ALOHA OVAR NUOVA. 2008.
Kowolowski, F. David Možný - Rahova: videoinstalace. 2008.
Kowolowski, F. Eva Koťátková - Společenská hra: Instalace, projekce. 2008.
Kowolowski, F. Filip Cenek, Jiří Havlíček - Blackout. 2008.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Map-making exercises: Projekce, objekty, kresby. 2008.
Kowolowski, F. Heterotopie. 2008.
Kowolowski, F. "Heterotopie", Galeria Studio, Warszawa, Polsko. 2008.
Kowolowski, F. Horníci na koních. 2008.
Kowolowski, F. Horníci na koních. 2008.
Kowolowski, F. INFR´ACTION 08. 2008.
Kowolowski, F. Josef Bolf - všichni podléháme: Obrazy, kresby. 2008.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video. 2008.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video: mladé holandské umění. 2008.
Kowolowski, F. Lokální entropie I / Lokal Entropy I. 2008.
Kowolowski, F. Ostrava Art Open 2008. 2008.
Kowolowski, F. Petr Lysáček - Prdhobrdha: Instalace, obrazy, fotografie. 2008.
Kowolowski, F. Préavis de désordre urbain 2nd edition. 2008.
Kowolowski, F., Surůvka, J. a Lysáček, P. Psohlavci/skupina Fr.Lozinski o.p.s.. 2008.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov - Moudrost. 2008.
Kowolowski, F. BARBORA KLÍMOVÁ - Slavné brněnské vily II: Instalace, fotografie. 2007.
Kowolowski, F. DANIELA DOSTÁLKOVÁ - ?THE TOWN I LIKE?: fotografie. 2007.
Kowolowski, F. JAN JAKUB KOTÍK - Patina: Instalace. 2007.
Kowolowski, F. JAN STOLÍN - 60-120 Frames Per Second: videoinstalace. 2007.
Kowolowski, F. Marek Ther: Filmy, videa. 2007.
Kowolowski, F. MATĚJ SMETANA - neobyčejná místnost: instalace. 2007.
Kowolowski, F. "Psí útulek/ Doghouse". 2007.
Kowolowski, F. Svoboda, Rovnost... Umění!. Cieszyn PL: Galeria Szara, 2007. 54 s. ISBN 83-923036-1-X.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. " Frisbee" - Český videoart a nova media. 2006.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. " Frisbee" - Český videoart a nova media. 2006.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. "Art and Antikrist", František Lozinski o.p.s.. 2006.
Kowolowski, F. Daniel Balabán - MIND THE GAP: Obrazy 2002 - 2006. 2006.
Kowolowski, F. "Exploring Urban Space". 2006.
Kowolowski, F. Frisbee: Současný český videoart a nová média. 2006.
Kowolowski, F. "Marianske gory". 2006.
Kowolowski, F. Martin Zet - Žádné experimenty: videoinstalace. 2006.
Kowolowski, F. "Mazi nami skupinami II.". 2006.
Kowolowski, F. Mezi námi skupinami II. Brno: Dům umění města Brna, 2006. 80 s. ISBN 80-7009-153-3.
Kowolowski, F. Milan Houser - Vanitas: instalace, objekty. 2006.
Kowolowski, F. "OVA 95-05". 2006.
Kowolowski, F. Pavel Doskočil - RUNDSTAB: objekt, instalace. 2006.
Kowolowski, F. "Shadows of Humor". 2006.
Kowolowski, F. "Shadows of Humor". 2006.
Kowolowski, F. Tomáš Svoboda - Déja vu: Instalace, fotografie. 2006.
Kowolowski, F. "25 let". 2006.
Kowolowski, F. Alena Kotzmanová - DIAMOND VALLEY: fotografie, video. 2005.
Kowolowski, F. Anetta Mona Chisa - KOHABYT: instalace, objekty. 2005.
Kowolowski, F. "Contacts 2005". 2005.
Kowolowski, F. Jakub Adamec & Petr Štark -: video, tisky, instalace, environment. 2005.
Kowolowski, F. "kosova.exe" Jakup Ferri, Driton Hajredini, Lulzim Zeqiri i Albert Heta: videoinstalace. 2005.
Kowolowski, F. Martin Poláček - Heat: tisky Obrazy. 2005.
Kowolowski, F. " Frisbee" - Český videoart a nova media. 2004.
Kowolowski, F. "Billboard gallery Europe" - bilbordová kampaň. 2004.
Kowolowski, F. Four rouses. 2004.
Kowolowski, F. Vítrholc 100. 2004.
Kowolowski, F. Zpřítomnění III. "Bienále Dolní Kounice 2004". 2004.
Kowolowski, F. Atelier in Tchlauben. 2003.
Kowolowski, F. Balkan Konsulat - Prague. 2003.
Kowolowski, F. "Čeští autsajdři" - "Czech outsiders". 2003.
Kowolowski, F. Menu 15. 2003.
Kowolowski, F. Survey 03. 2003.
Kowolowski, F. Woonderland. 2003.
Kowolowski, F. Woonderland. 2003.
Kowolowski, F. "Coop_02". 2002.
Kowolowski, F. Čeští autsajdři". 2002.
Kowolowski, F. Deposit II.. 2002.
Kowolowski, F. "III.Nový Zlínský salon 2002". 2002.
Kowolowski, F. IV. Bienále mladého umění. 2002.
Kowolowski, F. Sekond End. 2002.
Kowolowski, F. Videozone. 2002.
Kowolowski, F. "Coming Out / Analyse". 2001.
Kowolowski, F. Cubaces, Vítrholc . 2001.
Kowolowski, F. Dílo ve veřejném prostoru. 2001.
Kowolowski, F. Kolmo k ose 2. 2001.
Kowolowski, F. "Lokální entropie". 2001.
Kowolowski, F. Projekt "Angst". 2001.
Kowolowski, F. "So Close, So Different". 2001.
Kowolowski, F. Finalisté ceny J. Chaloupeckého. 2000.
Kowolowski, F. Happy Brithday Johannes. 2000.
Kowolowski, F. Huntenkunst. 2000.
Kowolowski, F. La Dolce Vita. 2000.
Kowolowski, F. Osobní rituály. 2000.
Kowolowski, F. Pheriferic 4. 2000.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions:. 2000.
Kowolowski, F. Brněnský okruh. 1999.
Kowolowski, F. II. Nový Zlínský Salon. 1999.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1999.
Kowolowski, F. Výstava pro nemocnici. 1999.
Kowolowski, F. A.K.T. - 2.. 1998.
Kowolowski, F. Hora jako speciální místo. 1998.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty. 1998.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty. 1998.
Kowolowski, F. Setkání performance art. 1998.
Kowolowski, F. Výstava pro nemocnici. 1998.
Kowolowski, F. Week - End, symposium. 1998.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions:. 1998.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions:. 1998.
Kowolowski, F. Kolmo k ose. 1997.
Kowolowski, F. Kolmo k ose. 1997.
Kowolowski, F. Mezinárodní setkání Katowice 1997. 1997.
Kowolowski, F. Mezinárodní symposium " Opočátku". 1997.
Kowolowski, F. Sami za sebe. 1997.
Kowolowski, F. Z okruhu galerie . 1997.
Kowolowski, F. I. Zlínský salon mladých. 1997.
Kowolowski, F. II. mezinárodní symposium "Papír". 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava. 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava. 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava. 1997.
Kowolowski, F. Performance. 1997.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1997.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1997.
Kowolowski, F. Symposium "Vaňkovka 2". 1997.
Kowolowski, F. Bienále Brno 1996 - Písmena. 1996.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1996.
Kowolowski, F. Symposium "Zpřítomnění". 1996.
Kowolowski, F. Malamut, performace meeting.. 1995.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1995.
Kowolowski, F. Solo exhibitions. 1995.
Kowolowski, F. Symposium "Krajina v prostoru, prostor v krajině". 1995.
Kowolowski, F. Symposium Malba Pastelínou. 1995.
Kowolowski, F. Babylón. 1994.
Kowolowski, F. Rohy, mušle, pochodně. 1994.
Kowolowski, F. Solo exhibitions. 1994.
Kowolowski, F. 5x Tajemno. 1993.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1992.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1992.
Kowolowski, F. Solo exhibitions. 1992.
Kowolowski, F. ASP. 1991.
Kowolowski, F. ASP. 1991.
Kowolowski, F. ASP. 1991.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1991.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty. 1990.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1990.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1990.
Kowolowski, F. Neocelové srdce republiky - Non Iron Heart of the Countryl. 1990.


AuthorTitleType of thesisYear
Kim Mi SookuncertainMaster's thesis 2017 
Kováčik LukášRecyclusMaster's thesis 2017 
Vránová RenátaGardenMaster's thesis 2017 
Žídková SoňaHidden life of brainMaster's thesis 2017 
Drapa EdgarIntuitionMaster's thesis 2016 
Honzírková KristínaAtrocitiesMaster's thesis 2016 
Janíčková SimonaOn four wheelsMaster's thesis 2016 
Nahodilová Šárka3197/15, 1277/14, 1249/15, 1248/13, 1238/6, 1230/22Master's thesis 2016 
Obšivačová TerezaI broke my tyre...Master's thesis 2016 
Fialová ŠárkaGarden, in which the branching out pathsMaster's thesis 2015 
Liberdová LenkaAir chrysalisMaster's thesis 2015 
Slováková DominikaIn memoriamMaster's thesis 2015 
Škuta IvoPower rangersMaster's thesis 2015 
Výmolová Lenkafolklor in a different wayMaster's thesis 2015 
Martincová LenkaLayers of dustMaster's thesis 2014 
Pražáková LibušeS / O / FMaster's thesis 2014 
Hajdyla VeronikaUtopiaMaster's thesis 2013 
Vrabček JanFull of fireMaster's thesis 2013 
Baláž BernardTrigonariumMaster's thesis 2012 
Foltyn Radeksketchy sketch trashy trashMaster's thesis 2012 
Hajdík MilanALTER EGOMaster's thesis 2012 
Drdová AnnaDr.StefaniaMaster's thesis 2011 
Motal TomášDeath, Love and PissMaster's thesis 2011 
Mutina PetrEnterMaster's thesis 2011 
Rýparová KamilaWoman and existenceMaster's thesis 2011 
Vitásková IvetaTemporal illuzionMaster's thesis 2011 
Zhořová JanaSAVEMaster's thesis 2011 
Žáková VeronikaHERE WE AREMaster's thesis 2011 
Dvořák PavelKorean chicken sex, Good guys dont fuckMaster's thesis 2010 
Jendryková JanaNo place for BarbieMaster's thesis 2010 
Malinová PavlaCruel tubeMaster's thesis 2010 
Mladějovský JosefTruthMaster's thesis 2010 
Opluštilová ZuzanaBambi attackMaster's thesis 2010 
Hermanová MarkétaAlternative futureMaster's thesis 2009 
Jakubčiak JurajMyths and Legends in SlovakiaMaster's thesis 2009 
Kutra JanHorizonMaster's thesis 2009 
Mikulec JiřínevermindMaster's thesis 2009 
Puhač MichalWikipedia projectMaster's thesis 2009 
Vitásková MiroslavabodyMaster's thesis 2009 
Vůjtková Veronikathrough meBachelor's thesis  
Chybidziurová BeataThe mountain range (meetings with time)Bachelor's thesis 2017 
Drastíková VeronikaFictive constructionBachelor's thesis 2017 
Dušková MagdalénaThrough my eyesBachelor's thesis 2017 
Houšťava OndřejNature study: Figure in the fieldBachelor's thesis 2017 
Patkóšová VendulaCavesBachelor's thesis 2017 
Seidlová VendulaWater is rememberingBachelor's thesis 2017 
Vincourová KláraThrough the spaceBachelor's thesis 2017 
Harceková KatarínaParasitismBachelor's thesis 2016 
Krupová MarcelaCelebrationBachelor's thesis 2016 
Kováčik LukášBeing-ThereBachelor's thesis 2015 
Minařík DavidPhrase: Beside myself with paintingBachelor's thesis 2014 
Nahodilová ŠárkaResearchBachelor's thesis 2014 
Obšivačová TerezaDead-end trackBachelor's thesis 2014 
Vránová RenátaFriends of forests and freedomBachelor's thesis 2014 
Janíčková SimonaRoadside RelicsBachelor's thesis 2013 
Jašková EvaAudiovisual landscapesBachelor's thesis 2013 
Liberdová LenkaCaso_pisBachelor's thesis 2013 
Výmolová LenkaSlovak artBachelor's thesis 2013 
Fialová Šárka689oQůBachelor's thesis 2012 
Pražáková LibušeDon´t dance and shotBachelor's thesis 2012 
Škuta IvoLend of sexBachelor's thesis 2012 
Tobolová KláraFragilityBachelor's thesis 2012 
Gryboś JuliaInvisibility of thingsBachelor's thesis 2011 
Hajdyla VeronikaSecret dialogues - more personal, more generalBachelor's thesis 2011 
Lazecká LucieAsymetric dressBachelor's thesis 2011 
Petrovová MichaelaInterventionBachelor's thesis 2011 
Vrabček JanContactBachelor's thesis 2011 
Zentková BarboraNo Title !Bachelor's thesis 2011 
Baláž BernardDefragmentationBachelor's thesis 2010 
Foltyn RadekEqGH254XXBachelor's thesis 2010 
Hajdík MilanZero PlansBachelor's thesis 2010 
Hamplová DanielaSistersBachelor's thesis 2010 
Drdová AnnaHuman and animalBachelor's thesis 2009 
Motal TomášMulder/Scully/Spongebob/Joy Division and other comic´sBachelor's thesis 2009 
Mutina PetrSpaceBachelor's thesis 2009 
Rýparová KamilaBurningBachelor's thesis 2009 
Vitásková IvetaReflectionBachelor's thesis 2009 
Zhořová Janaintimate/public confessionBachelor's thesis 2009 
Žáková VeronikaCement gardensBachelor's thesis 2009 
Dvořák PavelFreepopBachelor's thesis 2008 
Jendryková JanaObsessionBachelor's thesis 2008 
Malinová PavlaBlood is trendy, fuck of end(y).Streetfitpozitiv you are negativ!Bachelor's thesis 2008 
Mladějovský JosefLandscapeBachelor's thesis 2008 
Opluštilová ZuzanaHardcore revolutionBachelor's thesis 2008 
Vráblíková LenkaInterventionBachelor's thesis 2008 
Hermanová MarkétaBODY AS PROOFBachelor's thesis 2007 
Jakubčiak JurajTHE HOUSEBachelor's thesis 2007 
Kutra JanTIME LINEBachelor's thesis 2007 
Mikulec JiříLIFE AROUND THE DEATHBachelor's thesis 2007 
Struhár BoglárkaTHE MAPS OF DREAMSBachelor's thesis 2007 
Vitásková MiroslavaBODYBachelor's thesis 2007 


Creative Center Faculty of Arts
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period9/2017 - 10/2020
ProviderFakulta umění, ERDF (Evropský reg. rozvojový fond )
Statesolved
Vnitřní obraz. Objevující se - mizející obrazy "Obraz wewnętrzny. Pojawiające się i znikające"
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period2/2017 - 12/2017
ProviderMinisterstvo kultury
Statesolved
Registr uměleckých výstupů
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2016 - 7/2016
ProviderMŠMT
Statefinished
Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2012 - 12/2012
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub